Skip to main content

Amazon Kindle HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Amazon Kindle HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם סריקה

Amazon Kindle HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Amazon Kindle HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Android Messages HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Android Messages HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Android Messages HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Android Messages HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Audible HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Audible HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Classic Facebook HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Facebook Messenger HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Facebook Messenger HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Facebook Messenger HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Facebook Messenger HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Google Calendar HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Google Translate
תמיכה דיבור

=== עודכן ב 27/4/2019 בעקבות שינויים בתוסף. היישום Google Translate מאפשר לתרגם טקסט בין שפות ולהשמיע אותו בשפת היעד באמצעות האתר Google Translate (בהתאם לזמינות מנועי הדיבור בשירות). לצורך שימוש ביישום יש להתקין במחשב את Google Chrome וכן תוסף...

Instagram HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Instagram HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Instagram HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Instagram HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Join-In Login - HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Look to Learn בהפעלה עצמית
תמיכה דיבור

יישום המאפשר למשתמש להפעיל ולבחור את פעילויות Look to Learn באופן עצמאי. דורש רישיון לפעילויות Look to Learn לצורך הפעלת הפעילויות השונות. מילות מפתח: מיקוד מבט

MSN HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

MSN HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

MSN HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

MSN HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Netflix HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Netflix HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Netflix HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

«1234»