Skip to main content

בינגו קיץ
Agam School

כרטיסים ושלושה לוחות שונים למשחק בינגו קיץ סוחף. נבנה עבור תלמידי ביה״ס אגם

הגיינת פה
Agam School

לוח תומך לשיעור הקיימת פה בשכבה הצעירה בבית ספר אגם

הזדמנות למנהיגות
Agam School

לוח תומך לשיעור הזדמנות למנהיגות בבית ספר אגם רעננה

הכנת לביבות לחנוכה
Agam School

לוח המלווה מתכון להכנת לביבות לחנוכה

טיול ״אגם״ ל״אקווריום ישראל״
Agam School

טיול לאקווריום ישראל של בי”ס אגם רעננה

טיול לפארק האקולוגי
Agam School

לוח לטיול בפארק האקולוגי בהוד השרון

נחל אלכסנדר
Agam School

לוח לטיול בביה״ס אגם שכבה צעירה

פרישייק
Agam School

לוח מלווה לשיעור הכרות עם פירות והכנת פרישייק

שיח חברתי בנושא טיפוח
Agam School

שיח חברתי בנושא טיפוח-בנות בית ספר אגם רעננה

שילוב חטיבת השרון ינואר 23
Agam School

לוח בחירת שירים לפי קטגוריות בתחרות במהלך שילוב עם חטיבת השרון

«1»