Skip to main content

Symbol Talker B utan Zzz med papperskorg
Anna Jarhult

Symbol Talker B är en komplett vokabulär för en person som använder symboler för att kommunicera. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och sidor för skola, hemma, mat och mycket mer. Innehåller fler kategorier än Symbol Talker A. I denna...

Symbol Talker C
Jim Kauppila

Symbol Talker C provides a transition for people that have successfully communicated with a topic based vocabulary and are ready to use more language tools to say more. Core vocabulary is the name given to the words we speak most often. In Symbol...

Symbol Talker C
Qinera

Gaika antolatutako hiztegia jada ezagutzen duten erabiltzaile horiei zuzenduta dago. Bi edo bi aukeraketa baina gehiago konbinatzeko gai diren erabiltzaileek, Symbol Talker C-an gai bakoitzaren hiztegi nukleoa dute eskura. Gainera, Smart Grammar-ak...

Symbol Talker C
Smartbox Basque

Gaika antolatutako hiztegia jada ezagutzen duten erabiltzaile horiei zuzenduta dago. Bi edo bi aukeraketa baina gehiago konbinatzeko gai diren erabiltzaileek, Symbol Talker C-an gai bakoitzaren hiztegi nukleoa dute eskura. Gainera, Smart Grammar-ak...

Symbol Talker C
Marine LAINE

Symbol Talker C fournit une transition pour les personnes qui ont réussi à communiquer avec un vocabulaire de base et sont prêts à utiliser plus d'outils linguistiques pour en dire plus. Le vocabulaire de base est le nom donné aux mots que nous...

Symbol Talker C
Smartbox Swedish

Symbol Talker C ger en övergång för personer som framgångsrikt har kommunicerat med en kategoribaserad vokabulär och är redo att använda fler språkverktyg för att säga mer. Kärnordförråd är namnet på de ord vi talar oftast. I Symbol Talker C kan du...

Symbol Talker C - aanraken
Smartbox Dutch

Symbol Talker C biedt een overgang voro mensen die succesvol gecommuniceerd hebben met een woordenlijst op basis van thema, en die klaar zijn voor meer taal mogelijkheden om meer te zeggen. Kernwoordenschat is de naam die gegeven is aan woorden die...

Symbol Talker C - aanraken
Smartbox Flemish

Symbol Talker C provides a transition for people that have successfully communicated with a topic based vocabulary and are ready to use more language tools to say more. Core vocabulary is the name given to the words we speak most often. In Symbol...

Symbol Talker C - Touch
Smartbox (AUS)

Symbol Talker C provides a transition for people that have successfully communicated with a topic based vocabulary and are ready to use more language tools to say more. Core vocabulary is the name given to the words we speak most often. In Symbol...

Symbol Talker C - Touch
Smartbox (CA)

Symbol Talker C provides a transition for people that have successfully communicated with a topic based vocabulary and are ready to use more language tools to say more. Core vocabulary is the name given to the words we speak most often. In Symbol...

Symbol Talker C - Touch
Smartbox (US)

Symbol Talker C provides a transition for people that have successfully communicated with a topic based vocabulary and are ready to use more language tools to say more. Core vocabulary is the name given to the words we speak most often. In Symbol...

Symbol Talker C - Touch
Smartbox (SA)

Symbol Talker C provides a transition for people that have successfully communicated with a topic based vocabulary and are ready to use more language tools to say more. Core vocabulary is the name given to the words we speak most often. In Symbol...

Symbol Talker C - Touch
Smartbox German

Symbol Talker C stellt den Übergang von den Stategien der Basis-Kommunikation zu komplexeren Ausdrucksmöglichkeiten dar. Ein umfangreiches Vokabular ist bereits auf der Startseite zugänglich.

Symbol Talker C - Touch
Smartbox Spanish

Symbol Talker C ofrece una transición para personas que se comunican bien con el vocabulario organizado por temas y están preparadas para utilizar más herramientas del lenguaje. El vocabulario núcleo es el nombre que se da a las palabras más usadas...

Symbol Talker C - Touch
Daniel Spiess 2020_03_01

Symbol Talker C stellt den Übergang von den Stategien der Basis-Kommunikation zu komplexeren Ausdrucksmöglichkeiten dar. Ein umfangreiches Vokabular ist bereits auf der Startseite zugänglich.

Symbol Talker C - Touch
Claudia Alemany

Symbol Talker C ofrece una transición para personas que se comunican bien con el vocabulario organizado por temas y están preparadas para utilizar más herramientas del lenguaje. El vocabulario núcleo es el nombre que se da a las palabras más usadas...

Symbol Talker C - Touch
Julian

Symbol Talker C ofrece una transición para personas que se comunican bien con el vocabulario organizado por temas y están preparadas para utilizar más herramientas del lenguaje. El vocabulario núcleo es el nombre que se da a las palabras más usadas...

Symbol Talker C - Touch (2)
AUNEX 2022_07_20

Symbol Talker C ofrece una transición para personas que se comunican bien con el vocabulario organizado por temas y están preparadas para utilizar más herramientas del lenguaje. El vocabulario núcleo es el nombre que se da a las palabras más usadas...

Symbol Talker C - utan pausknapp
Mirja

Symbol Talker C ger en övergång för personer som framgångsrikt har kommunicerat med en kategoribaserad vokabulär och är redo att använda fler språkverktyg för att säga mer. Kärnordförråd är namnet på de ord vi talar oftast. I Symbol Talker C kan du...

Symbol Talker C - Versió per accés tàctil
Smartbox Catalan

Per persones que saben comunicar-se bé amb el vocabulari organitzat per temàtiques i que estan preparades per utilitzar més eines del llenguatge. A través de Symbol Talker C pots accedir al vocabulari base que és rellevant per cada temàtica amb...

Symbol Talker C - Versió per accés tàctil
Claudia Alemany

Per persones que saben comunicar-se bé amb el vocabulari organitzat per temàtiques i que estan preparades per utilitzar més eines del llenguatge. A través de Symbol Talker C pots accedir al vocabulari base que és rellevant per cada temàtica amb la...

Symbol Talker C - version tactile
Smartbox French

Symbol Talker C fournit une transition pour les personnes qui ont réussi à communiquer avec un vocabulaire de base et sont prêts à utiliser plus d'outils linguistiques pour en dire plus. Le vocabulaire de base est le nom donné aux mots que nous...

Symbol Talker C (Yohana M's conflicted copy) (2)
Yohana

Symbol Talker C fournit une transition pour les personnes qui ont réussi à communiquer avec un vocabulaire de base et sont prêts à utiliser plus d'outils linguistiques pour en dire plus. Le vocabulaire de base est le nom donné aux mots que nous...

Symbol Talker C + SMS + Klocka
Jesper Picomed

Symbol Talker C ger en övergång för personer som framgångsrikt har kommunicerat med en kategoribaserad vokabulär och är redo att använda fler språkverktyg för att säga mer. Kärnordförråd är namnet på de ord vi talar oftast. I Symbol Talker C kan du...

Symbol Talker D
APF

Une grille de communication rapide et efficace pour les personnes qui veulent aller droit au but.

Symbol Talker D
Qinera

Symbol Talker D-ak hiztegi nukleoko lau zutabe, gaika antolatutako grid-ak eta klikatu orduko zabaltzen den hiztegi berezitua ditu. Gainera, grid set-ak sinbolodun aurreikuspena du, hasierako orrialdetik bertatik esaldi gehiago sor daitezen, eta...

Symbol Talker D
Smartbox Swedish

Symbol Talker D har kärn ordförrådet på startsidan. Detta innebär att du kan generera nya meningar mycket snabbt och du behöver bara besöka ämnessidor för att hitta mindre vanliga ord som substantiv. Det smarta grammatikverktyget i Grid 3 hjälper...