Skip to main content

מקלדת פשוטה מגע
moamd

מקלדת פשוטה עם מקשים צבעוניים ותאי חיזוי עם סמלים.

משחק הכרות
בית איזי שפירא

משחק הכרות עם קוביות ושאלות

מתמודדים יחד (1)
בית איזי שפירא

מתמודדים יחד חלק א - לוח הסברה בנוגע למצב מלחמה. מה קורה במדינה שלנו, התייחסות לפעילויות שניתן לעשות בזמן שאנחנו בבית ולרגשות שאנחנו מרגישים בתקופה מורכבת זו

מתמודדים יחד חלק ב' - מעשים טובים
בית איזי שפירא

מתמודדים יחד ועוברים את המלחמה - גריד בנושא מעשים טובים. חשיפה למעשים הטובים שאנשים עושים בארצנו בעת המלחמה ורעיונות למעשים טובים שילדינו יכולים לעשות בבית. כי כל אחד יכול לתרום בדרכו.

נחל אלכסנדר
Agam School

לוח לטיול בביה״ס אגם שכבה צעירה

סיפור דודי מחפש חלב
אור ציימס

סיפור לחג השבועות לילדי הגן. עיבוד לסמלים אורית מנדל

סיפור דודי מחפש חלב
גן אור ׳יימס

סיפור לחג השבועות לילדי הגן. עיבוד לסמלים אורית מנדל

פירות הדר
תורמוס

לוח פשוט למפגש פירות הדר באשכול גני גיל

פירות הדר
גן 531

לוח פשוט למפגש פירות הדר באשכול גני גיל

קישוט סופגניה
אגם

בחירת קישוטים לסופגנייה בחג החנוכה

שיח חברתי בנושא טיפוח
Agam School

שיח חברתי בנושא טיפוח-בנות בית ספר אגם רעננה

שיר לחג השבועות
גן אור ׳יימס

על פי שיר של ארריאלה סביר עריכה בסמלים אורית מנדל

שירים עם לוחות סצינה 2 (2)
תקשורת

לוחות סצינה לשירי ילדים מוכרים. הלוחות הוכנו במרכז תת"ח בבית החולים אלי"ן

תוכנית
שקד

תוכנית רדיו שקד נמדר

תוכנית רדיו תשעט
עפרי אלטמן

לוח שנוצר לתוכנית לימודים בנושא רדיו