Skip to main content

Voco Chat
Smartbox

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat PCS
Smartbox

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat PCS High Contrast
Smartbox

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat
Smartbox Danish

Voco Chat er et symbol ordforråd med få celler på hver side, designet til at muliggøre en bedre kommunikation til ASK-brugerne i mange forskellige henseender. System til opbyggelse af sætninger, med indbyggede genveje og nøje udvalgte ordforråd,...

Voco Chat
Smartbox (US)

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat
Smartbox Norwegian

Voco Chat er et ordforråd med færre og større felter, utviklet for å gjøre det mulig for ASK brukere å kommunisere effektivt og best mulig. Oppsettet er bygd opp med et nøye utvalgt ordforråd som gir rask tilgang for ASK brukeren til å få sagt det...

Voco Chat
Smartbox Swedish

Voco Chat är ett vokabulär med färre cellantal, utformad för att göra det möjligt för användare att kommunicera av många olika skäl. Meddelandevägar med inbyggda hopp och noggrant utvalt vokabulär, ger en språkmetod som stöd. Anpassningen innehåller...

Voco Chat
Smartbox Spanish

Voco Chat es un vocabulario de símbolos con número reducido de celdas, diseñado para permitir a los usuarios comunicarse por varias razones. Las secuencias de mensajes, con saltos incorporados y vocabulario cuidadosamente seleccionado, brindan un...

Voco Chat
Smartbox US Spanish

Voco Chat es un vocabulario de símbolos con número reducido de celdas, diseñado para permitir a los usuarios comunicarse por varias razones. Las secuencias de mensajes, con saltos incorporados y vocabulario cuidadosamente seleccionado, brindan un...

Voco Chat
Smartbox Polish

Voco Chat to słownik symboli o małej liczbie komórek, zaprojektowany tak, aby umożliwiać użytkownikom komunikację w różnych sytuacjach życiowych. Ścieżki komunikacyjne, z wbudowanymi skokami i starannie dobranym słownictwem, zapewniają wsparcie w...

Voco Chat
Smartbox Italian

Voco Chat è un vocabolario basato su simboli e caratterizzato da un basso numero di celle che aiuta gli utenti a soddisfare svariate esigenze comunicative. I percorsi di comunicazione, comprensivi di "salti" predefiniti e di un vocabolario...

Voco Chat
Smartbox German

Voco Chat ist ein Symbolvokabular mit geringer Feldanzahl, dass es den NutzerInnen trotzdem ermöglicht, eine Vielzahl von Kommunikationsanlässen und -Funktionen auszudrücken. Das sorgfältig ausgewählte Vokabular sowie die automatische Bildung von...

Voco Chat
Smartbox Dutch

Voco Chat is een woordenlijst op basis van symbolen met een beperkt aantal cellen, die gebruikers in staat stelt om te communiceren over allerlei onderwerpen. De trajecten met ingebouwde verspringingen en zorgvuldig geselecteerde woordenlijsten...

Voco Chat
Smartbox Arabic

إن "فوكو تشات" جهاز يحوي مفردات رمزية ذات عدد قليل تتيح للمستخدمين فرصة التواصل لأسباب مختلفة. كما توفر مسارات الرسائل، التي تتضمن خاصية التنقل بين المواضيع بالإضافة إلى المفردات المختارة بعناية، نهجًا داعمًا للغة. تحتوي مجموعة الألواح مواردًا لدعم...

Voco Chat
Smartbox Croatian

Voco Chat je rječnik simbola s malim brojem ćelija, osmišljen kako bi korisnicima omogućio komunikaciju iz širokog niza razloga. Putovi sintetiziranja poruka, s ugrađenim skokovima i pažljivo odabranim rječnikom, pružaju potpomognut pristup jeziku....

Voco Chat
Smartbox Afrikaans

Voco Chat is ‘n lae seltelling simbool woordeskat wat ontwerp is om gebruiker in staat te stel om vir ‘n verskeidenheid redes te kan kommunikeer. Boodskap paaie, met ingeboude spronge en uitgekose woordeskat bied ‘n ondersteunende benadering tot...

Voco Chat
Smartbox (SA)

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat
Smartbox Slovenian

Voco Chat je besedišče s simboli z majhnim številom celic, ki uporabnikom omogoča komunikacijo iz najrazličnejših razlogov. Poti za sporočanje z vgrajeno možnostjo za preskakovanje in skrbno izbranim besediščem zagotavljajo podprt pristop k jeziku....

Voco Chat
Smartbox Faroese

Voco Chat er et symbol ordforråd med få celler på hver side, designet til at muliggøre en bedre kommunikation til ASK-brugerne i mange forskellige henseender. System til opbyggelse af sætninger, med indbyggede genveje og nøje udvalgte ordforråd,...

Voco Chat
Smartbox Catalan

Voco Chat és un vocabulari de símbols amb un format de cel·les reduït, dissenyat perquè els usuaris es comuniquin per diverses raons. Les progressions de missatges, amb salts incorporats i vocabulari seleccionats amb cura, ofereixen un suport al...

Voco Chat
Smartbox (AUS)

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat - בן
Smartbox Hebrew

Voco Chat הוא יישום סמלים המכיל מעט תאים בדף אך מאפשר הבעה של מגוון רחב של כוונות תקשורת ושיח במגוון נושאים. אוצר המילים ומסלולי הניווט תוכננו בקפידה על מנת לאפשר למשתמשים תקשורת יעילה ושימוש נוח בשפה. הלוח כולל מסרים לתמיכה ברווחה רגשית וכן יישומים...

Voco Chat - בת
Smartbox Hebrew

Voco Chat הוא יישום סמלים המכיל מעט תאים בדף אך מאפשר הבעה של מגוון רחב של כוונות תקשורת ושיח במגוון נושאים. אוצר המילים ומסלולי הניווט תוכננו בקפידה על מנת לאפשר למשתמשים תקשורת יעילה ושימוש נוח בשפה. הלוח כולל מסרים לתמיכה ברווחה רגשית וכן יישומים...

Voco Chat PCS
Smartbox (US)

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat PCS
Smartbox Norwegian

Voco Chat er et ordforråd med færre og større felter, utviklet for å gjøre det mulig for ASK brukere å kommunisere effektivt og best mulig. Oppsettet er bygd opp med et nøye utvalgt ordforråd som gir rask tilgang for ASK brukeren til å få sagt det...

Voco Chat PCS
Smartbox German

Voco Chat ist ein Symbolvokabular mit geringer Feldanzahl, dass es den NutzerInnen trotzdem ermöglicht, eine Vielzahl von Kommunikationsanlässen und -Funktionen auszudrücken. Das sorgfältig ausgewählte Vokabular sowie die automatische Bildung von...

Voco Chat PCS High Contrast
Smartbox (US)

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat PCS High Contrast
Smartbox (AUS)

Voco Chat is a low-cell count symbol vocabulary, designed to enable users to communicate for a wide range of reasons. Message pathways, with built-in jumps and carefully selected vocabulary, provide a supported approach to language. The grid set...

Voco Chat PCS Højkontrast
Smartbox Danish

Voco Chat er et symbol ordforråd med få celler på hver side, designet til at muliggøre en bedre kommunikation til ASK-brugerne i mange forskellige henseender. System til opbyggelse af sætninger, med indbyggede genveje og nøje udvalgte ordforråd,...

«1»