Skip to main content

דיבור בכתיבה - רוסית
באסם מח'ול

דיבור בכתיבה היא מערכת תקשורת המיועדת למשתמשים יודעי קרוא וכתוב. המערכת כולל ניבוי מילים ומאגר של מסרים מוכנים לשימוש מהיר. היישום דיבור בכתיבה מאפשר להעתיק את הטקסט ללוח העריכה ומאפשר אינטגרציה פשוטה עם תוכנות ואפליקציות אחרות כדוגמת פייסבוק,...

מקלדת פשוטה רוסית
יוסי בלום

מקלדת פשוטה עם מקשים צבעוניים ותאי חיזוי עם סמלים. המקלדת מסודרת לפי סדר האלפבית הרוסי.

שליטה במחשב רוסית
יוסי בלום

מערכת לוחות המאפשרת שליטה מלאה בחלונות וובתוכנות שונות. האופציה של התקרבות לבחירה (Zoom to Click) מאפשרת בחירה מדוייקת של כל נקודה במסך. המערכת כוללת גם מקלדת וירטואלית וכלים לניהול חלונות. היישום מכיל מקלדת ברוסית, מקלדת בעברית ומקלדת באנגלית.

手機發簡訊
中文AAC全平台

Ronamac(Chinese in Taiwan)

文法造句快說板
中文AAC全平台

Ronamac(Chinese in Taiwan)

文法造句快說板
朋笛

Ronamac(Taiwan Chinese)

注音寫說板
中文AAC全平台

Ronamac(Chinese in Taiwan)

注音寫說板
朋笛

Ronamac(Taiwan Chinese)

連圖快說板
中文AAC全平台

Ronamac(Chinese in Taiwan)