Skip to main content

Återberätta
Maria

En anpassning att använda för att prata om t.ex. händelser, aktiviteter och bilder. Gå till "Redigera sida" -> markera bildvisaren -> välj en bildmapp att visa bilder ifrån.

Fast Talker - anpassad för Grid for iPad
Maria

Anpassad version av Fast Talker att använda i Grid for iPad.

Fast Talker enklare telefonanvändning
Maria

Fast Talker med enklare telefonanvändning

Fast Talker enklare telefonanvändning -eget tangentbord
Maria

OBS UNDER UTVECKLING! Fast Talker med enklare telefonanvändning och eget tangetbord för telefonsamtal.

Handlingslista
Maria

Anpassning för att göra handlingslista till mataffären

Inneliggande vård
Maria

Översättning och anpassning av upplägget "Neurocritical Care". Enkelt upplägg med 4x4 rutnät för inneliggande vård. Främst anpassad för ögonstyrning. Innehåller: - Sidor om smärta, positionering och kunna be om hjälp, samt sidor för enklare...

PECS inspirerad anpassning
Maria

Anpassning med kategorier samt meningsstartare "jag vill/jag vill ha". Kan användas som mall för att skapa ett PECS-inspirerat upplägg.

PECS inspirerad anpsassning inkl situationskartor etc
Maria

Anpassning med PECS inspirerat upplägg samt situationskartor, schema, återberättande och skapa saga.

Skattningsskalor mående
Maria

Översättning av skattningsskalor för att prata om fysiskt och psykiskt mående.

«1»