Skip to main content

Super Core 50
Nicklas

Super Core er et brukervennlig kommunikasjonsoppsett som er utviklet for å bidra til at ASK-brukere lykkes med sin symbolkommunikasjon. Det kombinerer kjerneordforråd med kontekstspesifikt språk, med fokus på daglige rutiner og lekeaktiviteter....

YouTube for barn
Nicklas

Her kan du søke blandt millioner av video på YouTube. Du kan selv begrense søkemulighetene til barnet.

«1»