Skip to main content

Återberätta
KommSyn

En anpassning att använda för att prata om t.ex. händelser, aktiviteter och bilder. Gå till "Redigera sida" -> markera bildvisaren -> välj en bildmapp att visa bilder ifrån.

Fast Talker - anpassad för Grid for iPad
KommSyn

Anpassad version av Fast Talker att använda i Grid for iPad.

Fast Talker enklare telefonanvändning
KommSyn

Fast Talker med enklare telefonanvändning

Fast Talker enklare telefonanvändning -eget tangentbord
KommSyn

OBS UNDER UTVECKLING! Fast Talker med enklare telefonanvändning och eget tangetbord för telefonsamtal.

PECS inspirerad anpassning
KommSyn

Anpassning med kategorier samt meningsstartare "jag vill/jag vill ha". Kan användas som mall för att skapa ett PECS-inspirerat upplägg.

«1»