Skip to main content

Czytamy
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Począteczek do czytania. Użytkownik dotyka poszczególnych liter w określonej kolejności a potem wybiera z rysunków co zostało napisane

Kotek psotek
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Plansza do gry w „kotka spotka” z dynamicznymi komórkami i predykcja. Umożliwia aktywne uczestnictwo w grze rodzinnej

Liczę do dziesięciu
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Nauka liczenia do dziesięciu z aktywnymi komórkami i dźwiękiem

Malowanie
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Nauka kolorów. Należy wybrać na jaki kolor pomalujemy puste kółko. Następnie można wybrać przedmioty o podobnym kolorze. Nauka sprawstwa-każdy kolor jest dobry.każdy ma zagadkę. Stymulowanie poprzez wielokrotne powtarzanie nazwy koloru....

Pisanie
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Dopasowywanie liter do słów, umożliwia układanie liter w prawidłowej kolejności... daje możliwość tworzenia własnych plansz według wzoru

Pisanie zdan F
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Jedna plansza z okolicznikami miejsca

Pogoda
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Dynamiczna tablica z pogoda,dniami tygodnia,miesiącami i ubraniami

Pory roku
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Nauka pór roku i kojarzących się z nimi elementami

Rozpoznaje kolory
Marianna Plotast 2020_02_09€l..clxLCDdx.xq

Rozpoznawanie kolorów w formie zabawy interaktywnej z dźwiękiem Na podstawie francuskiej gry

«1»