Skip to main content

Fast Talker
Robin Jokinen

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Text Talker
Robin Jokinen

En textbaserad kommunikationsanpassning optimerad för pek. Möjlighet att snabbt spara och använda egna fraser, ord prediktion, historik på tidigare skrivna meddelanden och röstbank med egna inspelade ljud. v2.0

«1»