Skip to main content

191129 (3)
Elliotnya

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

ABC tangentbord - Tvåstegs val med vila ruta, skicka e-post och dokumenthantering
Jesper Picomed

Ett ABCtangentbord med stora tangenter och val i två steg. Tvåstegsmetoden är ett effektiv skrivsätt för användare som behöver större träffyta. T.ex med ögonstyrning, huvudmus eller pek. Skicka som e-post och dokumenthantering är också inbyggt.

ABC text
Tikoteket

Enkel ABC-tavla utan ordprediktion med största möjliga rutor.

AE
Hanna Nordlund

Upplägg med 4 x 6. Tala, Ta bort ord samt Töm.

Afasi 6 X 5
Ann

Anpassning med många innehållsord avsedd för personer med förvärvad språkstörning.

Aktiv kommunikatör
Logoped Josefin

Anpassningar som gör eleven till en aktiv kommunikatör genom att eleven är den som leder situationen genom sina yttranden.

alla tangentbord kommunikation
Delaktig i Ögonblicket

Här finns flera olika tangentbord, anpassade för olika styrsättsnivåer, att använda i anpassningar för kommunikation. Tanken är inte att den här anpassningen skall användas enskilt, utan att det utvalda tangentbordet skall importeras in i...

Anpassad datorkontroll med favoriter
Jesper Picomed

Anpassad datorkontroll med favoriter m.m. Ta full kontroll över windows och andra program. Zoom klick gör det möjligt att med exakthet pricka ett objekt på skärmen. Andra sidor ger dig tangentbord och kontroll av andra Windows-funktioner på...

anpassat tangetnbord dubbla skärmar
Lisa

Skriva utanför Grid Dart 2020

anpassat tangetnbord dubbla skärmar
Sebastian

Skriva utanför Grid Dart 2020

anpassat tangetnbord dubbla skärmar CVI
Lisa

Skriva utanför Grid Dart 2020 CVI

Antika Egypten - Touch
Smartbox Swedish

Meet the sphinx, see a temple – but watch out for alligators as you explore this scene from Ancient Egypt. This grid set helps teach cause and effect as well as early language skills. Interactive Learning activities are designed to be motivating...

Återberätta
Maria

En anpassning att använda för att prata om t.ex. händelser, aktiviteter och bilder. Gå till "Redigera sida" -> markera bildvisaren -> välj en bildmapp att visa bilder ifrån.

Babblarna spel
Milla

Babblarna-spel från KommSyn. Babblarna gömmer sig bakom dörrar. Spela in valfritt ljud på varje dörr och varje Babblare. Tryck på Spela in och spela ljudet från tex telefonen. På sista sidan kan du länka tillbaka till din startsida

Bliss avancerad nivå
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning baserad på Bliss standardkarta. Styrsättsnivån är avancerad, med många rutor på varje sida. På varje undersida finns dubbla fält från blisskartan (20+20). Det finns stöd för blisskartans båda språkliga alternativ per ruta i och med...

Bliss Enkel nivå
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning baserad på Bliss standardkarta. Styrsättsnivån är enkel, med ett fåtal rutor på varje sida. Det finns stöd för blisskartans båda språkliga alternativ per ruta i och med prediktionsfältet som föreslår det andra alternativet....

Bliss Julia
Julia Snees

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

Bliss Julia
wille

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

Bliss medel nivå
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning baserad på Bliss standardkarta. Styrsättsnivån är på medelnivå, med 30-35 rutor/sida Det finns stöd för blisskartans båda språkliga alternativ per ruta i och med prediktionsfältet som föreslår det andra alternativet. Framtagen av...

Bliss standard plus
Center för kommunikativt och kognitivt stöd

Bliss standard plus är en kombination av Bliss standardkarta och Symbol Talker B. Anpassningen är gjord med tanke på personer som vill kunna använda kopieringsfunktionen för att flytta sina meddelanden till andra appar, SMS, e-post mm....

Bliss_1
Dart

Bliss-karta baserad på standardkartan. Något uppdaterad 2013-10-10, bl a med kopieraknapp på tangentbordskartan, och ett extra numeriskt tangentbord som nås från sifferkartan.

Bliss_standard_plus
Förskolan Stegen

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

Bygga bil - Touch
Smartbox Swedish

Build your own car, from the wheels to the head lights, then test it on the road. This grid set helps develop early choice making skills. Interactive Learning activities are designed to be motivating and fun while teaching key access skills. The...

Candy Crush - Windows Store
Jesper Picomed

Denna anpassning kräver att Candy Crush från Windows Stor är installerat.